Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy II

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 6 – 16 listopada

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane.

Temat 1 i 2: Czytanie, to świetna zabawa. Wspólne czytanie fragmentów książki „Jak Wojtek został strażakiem” oraz wyszukiwanie w nim części mowy.

Cele ogólne:

 • Czytanie wcześniej poznanego tekstu;
 • Próba samodzielnego czytania tekstu;
 • Wyszukiwanie omawianych części mowy;
 • Zweryfikowanie umiejętności odróżniania poszczególnych części mowy;
 • Przezwyciężenie barier komunikacyjnych.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Potrafi w kilku zdaniach opowiedzieć o treści czytanego i słuchanego tekstu;
 • Potrafi przeczytać samodzielnie wcześniej poznany tekst;
 • Potrafi opowiedzieć na pytania do tekstu;
 • Potrafi odszukać omawiane części mowy;
 • Poprawił koncentrację;
 • Potrafi wymienić cechy części mowy;
 • Potrafi wyjaśnić, czego dotyczą omawiane części mowy;
 • Zna zasady współpracy w klasie.

Temat 3: Jestem Polakiem- deklamacja wiersza W. Bełzy pt. „Katechizm polskiego dziecka”.

Cele ogólne:

 • Doskonalenie nazewnictwa dotyczącego niepodległości;
 • Rozwijanie umiejętności recytowania tekstu wiersza;
 • Rozwijanie świadomości i tożsamości narodowej;
 • Doskonalenie umiejętności swobodnej wypowiedzi.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Doskonali wiedzę na temat niepodległości;
 • Potrafi odpowiedzieć na pytania do tekstu;
 • Potrafi recytować samodzielnie wiersz;
 • Umie swobodnie wypowiedzieć się na omawiany temat.