Przyroda

Konspekt dla klasy VI i VII

Opracowała: mgr Katarzyna Kołodziejak

Lekcja 6 -16 listopada

Nazwa bloku programowego: Przyroda z elementami biologii.

Temat: Siatka geograficzna oraz ruch obrotowy Ziemi./Komórkowa budowa organizmów.

 

Cele główne:

 • Zapoznanie z pojęciem „siatka geograficzna”;
 • Wyjaśnienie podziału kul ziemskiej na półkule;
 • Poznanie konsekwencji ruchu wirowego;
 • Zapoznanie z budową komórek roślin, zwierząt, grzybów i bakterii.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Potrafi opisać czym są południki i równoleżniki;
 • Zna przeznaczenie siatki geograficznej i kartograficznej;
 • Wie w jaki sposób można podzielić kulę ziemską na półkule;
 • Potrafi ustalić w jakich półkulach położony jest dany punkt na mapie;
 • Wymienia konsekwencje ruchu wirowego Ziemi;
 • Zna różnice w budowie komórek bakterii, grzybów, roślin i zwierząt;
 • Wie jakie są cechy wspólne występujące we wszystkich rodzajach komórek;
 • Podaje znaczenie różnych organelli komórkowych.