Religia

Konspekt dla klasy I

Opracowała: Irena Khali

Lekcja 5 – 16 listopada

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Bóg posyła do nas Jezusa.

Cele ogólne:

  • Uświadomienie roli Adwentu w życiu człowieka i aktywnego przeżywania go.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

  • Wie co to jest Adwent;
  • Zna symbole Adwentu;
  • Zna znaczenie okresu Adwentu.