Religia

Konspekt dla klasy II i III

Opracowała : Irena Bielawska – Khali

Lekcja 5 –16 listopada

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat: Potop.

 Cele ogólne:

  • Poznanie miejsc spotkań bliskości Boga;
  • Budzenie potrzeby systematycznego spotkania z Bogiem jak z prawdziwym Przyjacielem.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

  • Wie, że w namiocie spotkania znajduje się Arka Przymierza;
  • Wie dlaczego Pan Bóg ukarał ludzi potopem;
  • Rozumie dlaczego Noe został ocalony.