Religia

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała : Irena Bielawska – Khali

Lekcja 5 – 16- listopada

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Powtórzenie wiadomości/ Bóg niezmienny w wierności.

Cele ogólne:

  • Celem jest ukazanie miłości Boga Kochającego i wiernego.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

  • Zna siedem sakramentów;
  • Zauważa że człowiek wchodząc w grzech traci łączność z Bogiem.