Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy III

Opracowała: Ewa Mazurek

 Lekcja 6 – 16 listopada

 Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat: Dokonania jesieni. Czasownik i czasy czasownika.

 Cele główne:

  • Wprowadzenie nowej części mowy – czasownik;
  • Odmiana czasownika przez osoby i czasy;
  • Praca w grupach.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

  • Wie na jakie pytania odpowiada czasownik;
  • Potrafi wyszukać w tekście czasowniki;
  • Potrafi odmienić czasownik przez osoby i czasy;
  • Chętnie pracuje w grupie.