Konspekt dla klasy VI i VII

Opracowała: mgr Katarzyna Kołodziejak

Lekcja 7 – 14 grudnia

Nazwa bloku programowego: Przyroda z elementami biologii.

Temat: Przez lądy i oceany/Hierarchiczna budowa organizmu – tkanki zwierzęce.

Cele główne:

 • Wyjaśnienie pojęcia „kontynent”;
 • Charakterystyka i nazwanie wszystkich kontynentów;
 • Wyjaśnienie pojęcia „ocean” oraz nazewnictwo oceanów występujących na Ziemi;
 • Znaczenie oceanów;
 • Wyjaśnienie na czym polega hierarchiczna budowa organizmu;
 • Charakterystyka i podział 4 grup tkanek zwierzęcych.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Potrafi wymienić wszystkie kontynenty oraz je krótko scharakteryzować;
 • Wie jakie oceany występują na kuli ziemskiej i zna ich położenie na mapie;
 • Jest świadomy znaczenia oceanów;
 • Zna następujące po sobie zależności w budowie organizmu;
 • Potrafi wymienić i opisać poszczególne tkanki zwierzęce.