Język polski

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: mgr Magdalena Wasiluk

Lekcja 19,20– 14 grudnia

Nazwa bloku programowego : Język polski

Temat: W świątecznym nastroju. Interpretacja wierszy: Włodzimierza Dulemby “Wigilia z gwiazdką” oraz Wandy Chotomskiej “To już pora na wigilię”.

Cele główne :

  • Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem utworów poetyckich;
  • Rozwijanie umiejętności interpretacyjnych;
  • Zapoznanie z pojęciem epitet;
  • Przybliżenie uczniom polskich obyczajów bożonarodzeniowych.

Cele szczegółowe :

Uczeń :

  • Rozumie treść przeczytanych wierszy;
  • Wskazuje epitety i określa ich funkcje;
  • Opowiada o polskich obyczajach Świąt Bożego Narodzenia oraz wyjaśnia ich symbolikę.