Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy “O”

Opracowała: mgr Grażyna Chojecka

Lekcja 7 – 14 grudnia

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat: Wigilijny czas- rozmowa na temat zwyczajów i tradycji zawiązanych ze Świetami Bożego Narodzenia w oparciu o wiersz „Wigilja” D. Kossakowskiej.

Cele ogólne:

  • Poznanie zwyczajów i tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia;
  • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat całym zdaniem;
  • Dalsze kształtowanie umiejętności dzielenie wyrazów na sylaby i głoski;
  • Doskonalenie umiejętności porównywania liczebności dwóch zbiorów poprzez łączenie w pary;
  • Wdrażanie do estetycznego wykonania pracy.

Cele szczegółowe:

Uczeń :

  • Zna zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe;
  • Chętnie wypowiada się na podany temat;
  • Dzieli wyrazy na sylaby i próbuje dzielić na głoski proste wyrazy;
  • Porównuje liczebność zbiorów;
  • Estetycznie wykonuje świąteczne prace.