Nauczanie zintegrowane

Konspekt  dla klasy III

Opracowała: mgr Agnieszka Drobek

Lekcja 7 – 14 grudnia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat 1: Tworzymy plan wydarzeń.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z tekstem literackim;
 • Samodzielne tworzenie tekstu.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Samodzielnie w ciszy i skupieniu czyta tekst literacki;
 • Potrafi wymienić najważniejsze wydarzenia na podstawie tekstu;
 • Zna zasady formułowania planu wydarzeń;
 • Tworzy własny plan wydarzeń na podstawie tekstu.

 

Temat 2: ,,Burza jak marzenie” – kiedy piszemy ,,rz”?

 Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z tekstem literackim;
 • Poznanie zasady pisowni ,,rz”.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Czyta na głos tekst literacki, zwracając uwagę na wyróżnione wyrazy;
 • Zna zasadę pisowni ,,rz” po spółgłoskach b, p, d, t, g, k, ch, j, w;
 • Zna zasadę pisowni ,,rz”, gdy wymienia się na r;
 • Poznaje wyrazy z niewymiennym ,,rz”.