Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy II

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 7 – 14 grudnia

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane.

Temat 1 i 2: Ogłoszenia czas napisać

 Cele ogólne:

 • Poznanie tekstu czytanego oraz słuchanego;
 • Utrwalenie zasad czytania i słuchania ze zrozumieniem;
 • Poznanie zasad pisania ogłoszenia;
 • Utrwalenie zasad swobodnej wypowiedzi;
 • Zweryfikowanie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem;
 • Przezwyciężenie barier komunikacyjnych.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Potrafi w kilku zdaniach odpowiedzieć na pytania dotyczące treści czytanego i słuchanego tekstu;
 • Poprawił koncentrację;
 • Potrafi wymienić istotne zagadnienia dotyczące tekstu;
 • Potrafi wyjaśnić zasadę pisania ogłoszeń;
 • Zna zasady współpracy w klasie.

 

 

Temat 3 i 4: Święta czas zacząć!!!

Cele ogólne:

 • Rozwijanie świadomości dotyczącej tradycji i kultury związanej ze Świętami Bożego Narodzenia;
 • Doskonalenie umiejętności składania życzeń świątecznych;
 • Doskonalenie prezentacji swoich umiejętności;
 • Wspólne czytanie tekstu o tematyce świątecznej;
 • Doskonalenie umiejętności opisu ilustracji.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Doskonali wiedzę na temat Świąt Bożego Narodzenia;
 • Potrafi stworzyć własne życzenia świąteczne;
 • Potrafi zaprezentować swoje umiejętności;
 • Potrafi samodzielnie przeczytać omawiany tekst;
 • Potrafi odnaleźć czasowniki w zdaniu.