Przyroda

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: mgr Katarzyna Kołodziejak

Lekcja 7 – 14 grudnia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Stany skupienia wody oraz procesy fizyczne występujące w przyrodzie / Polska administracyjna.

 Cele główne:

 • Charakterystyka wody pod katem jej właściwości fizycznych;
 • Wyjaśnienie zjawiska zmiany stanu skupienia;
 • Rozwijanie wiedzy o procesach fizycznych zachodzących w przyrodzie;
 • Wyjaśnienie pojęcia „województwo” oraz „podział administracyjny”;
 • Charakterystyka idei samorządności.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Potrafi opisać wodę oraz stany jej skupienia występujące w przyrodzie;
 • Umie scharakteryzować procesy zmiany stanu skupienia;
 • Opisuje schemat obiegu wody w przyrodzie;
 • Zna nazwy województw;
 • Wyjaśnia czemu służy podział administracyjny;
 • Potrafi wyjaśnić zjawisko samorządności.