Religia

Konspekt dla klasy I ,II, III

Opracowała : Irena Bielawska- Khali

Lekcja 7 – 14 grudnia

Nazwa bloku programowego Religia

Temat : Święta to nie tylko prezenty.

Cele ogólne:

  • Zapoznanie uczniów z pojęciem Świąt Bożego Narodzenia.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

  • Potrafi opowiedzieć o najważniejszych faktach towarzyszących narodzinom Jezusa;
  • Wyjaśnia pojęcie Świąt Bożego Narodzenia;
  • Wymienia i objaśnia symbole Bożego Narodzenia.