Biologia

Konspekt dla klasy VI i VII

Opracowała: mgr Katarzyna Kołodziejak

Lekcja 9 – 25 stycznia

Nazwa bloku programowego: Biologia.

Temat: Od parzydełkowców do pierścienic (kl.6)/Sprawdzian z działu Biologia – nauka o życiu oraz temat : Skóra – powłoka organizmu. (kl.7)

 

Cele główne:

  • Charakterystyka typów zwierząt z omawianego działu;
  • Znajomość budowy i funkcji skóry;
  • Omówienie chorób skórnych.

Cele szczegółowe – Uczeń:

  • Wskazuje miejsca występowania poszczególnych typów zwierząt;
  • Poznaje charakterystyczne cechy budowy poszczególnych typów zwierząt;
  • Wskazuje różnice w budowie u poszczególnych przedstawicieli spośród danego typu;
  • Omawia znaczenia poszczególnych typów w przyrodzie i dla człowieka;
  • Charakteryzuje wytwory naskórka i ich funkcje;
  • Wie jakie są konsekwencje braku profilaktyki w walce o zdrową skórę.