Biologia

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: mgr Katarzyna Kołodziejak

Lekcja 9 – 25 stycznia

Nazwa bloku programowego: Przyroda.

Temat: Składniki pogody cz.2

 Cele główne:

  • Znajomość składników pogody.

Cele szczegółowe – Uczeń:

  • Potrafi opisać i objaśnić szczegółowo poszczególne składniki pogody;
  • Rozpoznaje zjawiska pogodowe występujące w różnych porach roku;
  • Rozróżnia opady i osady atmosferyczne.