Edukacja zintegrowana

Konspekt  dla klasy III

Opracowała: mgr Agnieszka Drobek

Lekcja 9 – 25 stycznia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat 1 i 2:  Poznajemy świat komiksu.

Cele ogólne:

 • Zapoznanie uczniów z tekstem literackim;
 • Tworzenie własnego komiksu.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Potrafi wskazać poszczególne elementy gatunku na podstawie komiksu pt: ,,Pojedynek”;
 • Czyta na głos wiersz A. Fredry pt: ,,Paweł i Gaweł”;
 • Na podstawie tekstu tworzy własny komiks;
 • Potrafi wytłumaczyć morał bajki ,,jak Ty komu, tak on Tobie”.

Temat 3 i 4: Różnimy się od siebie.

 Cele ogólne:

 • Zapoznanie uczniów z tekstem literackim;
 • Rozwijanie kompetencji językowych.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Słucha czytanego tekstu;
 • Zauważa cechy odróżniające i łączące wszystkich członków grupy;
 • Potrafi sformułować prawa, przysługujące każdemu z kolegów;
 • Dostrzega, że każdy ma prawo być inny i ma potrzebę bycia akceptowanym przez innych.

 

 

 

 

 

Temat 5: Odmiana czasownika.

 

Cele ogólne:

 • Rozwijanie kompetencji językowych.

 

 

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Utrwala zdobyte wiadomości z zakresu części mowy;
 • Wie, co to jest czasownik;
 • Dostrzega zmianę formy czasownika w zależności od osoby i czasu gramatycznego;
 • Samodzielnie odmienia czasowniki przez osoby i czasy.