Grupa przedszkolna

Konspekt dla grupy przedszkolnej

Opracowała: Aleksandra Dusza

Lekcja 8 – 25 stycznia

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna

Temat: Bezpieczne zabawy zimą

Dziecko:

 • Uświadamia sobie niebezpieczeństwa grożące podczas zabaw w pobliżu tras
  komunikacyjnych, na zamarzniętych stawach i rzekach;
 • Umie dokonać właściwej oceny zachowań na podstawie ilustracji;
 • Odróżnia bezpieczne od niebezpiecznych miejsc do zabaw zimowych;
 • Zna zasady bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie;
 • Umie wypowiadać się na temat treści wysłuchanego opowiadania;
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane sporty zimowe oraz sprzęty potrzebne do ich uprawiania;
 • Rozwiązuje zagadki o zimie;
 • Umie pokazać pantomimą różne sporty zimowe;
 • Rozwija prawność manualną.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie- zabawa iskierka przyjaźni;
 • Zabawa integracyjna: znajdowanie podobieństw;
 • Przypomnienie i utrwalenie wiadomości o aktualnej porze roku i jej charakterystycznych cechach;
 • Zabawa słowna (burza mózgów);
 • Taniec integracyjny „Śnieżek”;
 • Zabawa kształtująca spostrzegawczość i pamięć wzrokową „Odszukaj parę”;
 • Zabawa dramowa – przedstawienie ruchem i mimiką różnych sportów zimowych;
 • Oglądanie i słuchanie treści opowiadania inspirowanego wierszem J. Wasilewskiej
  „Nowe łyżwy Adama”;
 • Analiza opowiadania, wyjaśnienie niezrozumiałych słów;
 • Zabawa ruchowa „Nasz Bałwanek jest wśród nas”;
 • Wypowiedzi na temat ilustracji przedstawiających bezpieczne i niebezpieczne zabawy na śniegu i lodzie, wyciąganie wniosków z przedstawionych zachowań;
 • Zabawa „Prawda czy fałsz?”;
 • Zimowe zabawy- praca plastyczna z wykorzystaniem pasty do zębów;
 • Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu;
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę.