Historia

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: mgr Milena Kaminecka – Łabędź

Lekcja 3 – 25 stycznia

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Polska pierwszych Piastów.

Cele główne:

  • Wprowadzenie do początków państwa polskiego;
  • Omówienie przyczyn i znaczenia Chrztu Mieszka I;
  • Ukazanie Polski pod rządami Bolesława Chrobrego.

Cele szczegółowe:

  • Uczeń rozumie przyczyny i skutki przyjęcia Chrztu przez Mieszka I;
  • Uczeń potrafi krótko scharakteryzować dokonania Bolesława Chrobrego;
  • Uczeń rozumie przyczyny i konsekwencje zjazdu w Gnieźnie;
  • Uczeń potrafi wyjaśnić przyczyny wzrostu znaczenia Polski w Europie;
  • Uczeń wskazuje na mapie położenie państwa pierwszych Piastów;
  • Uczeń zna następujące postaci: Mieszko I, Dobrawa, Bolesław Chrobry, Święty Wojciech, Otton III;
  • Uczeń zna daty: 966 r., 1000 r., 1025 r. oraz pojęcia: plemię, gród, relikwie, danina, drużyna.