Język polski

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała : mgr Magdalena Wasiluk

Lekcja 22,23– 25 stycznia

Nazwa bloku programowego : Język polski

Temat: “Ludeczka”R. Goscinny, J.J. Sempe. Rozumienie słuchanego tekstu.

Cele główne :

  • Doskonalenie umiejętności rozumienia słuchanego tekstu.

Cele szczegółowe :

  • Rozumie sens wysłuchanego opowiadania;
  • Umie odpowiedzieć na pytania do tekstu;
  • Potrafi opowiedzieć historię, którą wysłuchał.