Religia

Konspekt dla klasy II i III

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Lekcja 8  –25 Stycznia

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Pan Jezus  wybiera Apostołów

Cele ogólne:

  • Ukształtowanie świadomości bycia uczniem i przyjacielem Jezusa.

Cele szczegółowe – Uczeń :

  • Opowiada swoimi słowami o powołaniu pierwszych Apostołów;
  • Wie, że jest uczniem Jezusa;
  • Ocenia jakie zachowanie przystoi uczniom Jezusa, a jakie nie.