Religia

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała : Irena Bielawska- Khali

Lekcja 7– 18 stycznia

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Pan Jezus powołuje uczniów i wybiera dwunastu Apostołów.

Cele  ogólne:

  • Poznanie Apostołów i ich zadań.

Cele szczegółowe – Uczeń:

  • Wybiera z tekstu biblijnego slowa Pana Jezusa;
  • Wyjaśnia,co znaczy być Apostołem Jezusa;
  • Wie kim byli Apostołowie.