Edukacja zintegrowana

Konspekt dla klasy “O”

Opracowała : mgr Grażyna Chojecka

Lekcja 8 – 25 stycznia

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat: Zimowe zabawy- słuchanie wiersza „Bałwan” Doroty Kossakowskiej

Cele ogólne:

 • Wzbogacenie wiedzy na temat charakterystycznych cech zimy;
 • Utrwalenie wiadomości na temat sportów zimowych i zasad bezpieczeństwa;
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi;
 • Kojarzenie liczby elementów z jej zapisem graficznym – cyfrą;
 • Przypomnienie i utrwalenie poznanych liter;
 • Doskonalenie sprawności manualnej.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Zwraca uwagę na piękno zimowej przyrody;
 • Potrafi wymienić charakterystyczne cechy zimy;
 • Kojarzy liczbę elementów z zapisem graficznym – cyfrą;
 • Umiejętnie posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie mu dostępnym;
 • Potrafi rozpoznać cyfry i litery i odczytywać je;
 • Wykonuje estetycznie prace plastyczną.