Język polski

Konspekt dla klasy VI i VII

Opracowała : mgr Magdalena Wasiluk

Lekcja – 25 stycznia

Nazwa bloku programowego : Język polski

Temat: Jak opisać przeżycia wewnętrzne?

Cele główne :

  •   Kształcenie umiejętności wyrażania i nazywania uczuć u siebie i innych;
  •   Redagowanie opisu przeżyć wewnętrznych obserwowanej osoby lub bohatera literackiego.

Cele szczegółowe:

  • Potrafi określić uczucia doznawane przez siebie;
  • Umie znaleźć w tekście wyrażenia i wyrazy świadczące o przeżyciach wewnętrznych;
  • Zna wyrażenia i związki frazeologiczne służące opisywaniu uczuć;
  • Potrafi zredagować opis uczuć wewnętrznych.