Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy I

Opracowała: mgr Ewelina Langsjøen

Lekcja 9 – 25 stycznia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

 Temat: Warzywa i owoce na zdrowie i dobry humor.

Cele główne:

  • Przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia;
  • Kształtowanie nawyku jedzenia warzyw i owoców;
  • Rozumienie znaczenia witamin dla zdrowia.

Cele szczegółowe – Uczeń:.

  • Utrwala nazw warzyw ,owoców i ich zastosowania;
  • Poznają dzieci z terminem włoszczyzna, jarzyny;
  • Rozwija pozytywną postawę zdrowotną z uświadomieniem własnej odpowiedzialności za ochronę swojego zdrowia;
  • Poznaje rodzaje prac ogrodowych i narzędzi potrzebnych do ich wykonania.