Konspekt

Konspekt dla klasy IV

Opracowała: mgr Katarzyna Kołodziejak

Lekcja 10 – 1 lutego

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat : Poznajemy świat organizmów.

Cele główne:

  • Poznanie budowy i czynności życiowych organizmów żywych;
  • Sposoby odżywiania się organizmów żywych oraz zależności pokarmowe między nimi;
  • Rośliny i zwierzęta wokół nas.

Cele szczegółowe – Uczeń:

  • Opisuje budowę organizmów z podziałem na jedno- i wielokomórkowe;
  • Wyjaśnia pojęcie „czynności życiowe” i opisuje poszczególne z nich;
  • Wymienia możliwe sposoby odżywiania się organizmów;
  • Objaśnia pojęcie „łańcuch pokarmowy” i „sieć pokarmowa” oraz znajduje przykłady konsumentów, producentów i destruentów;
  • Podaje przykłady roślin i zwierząt z najbliższego otoczenia.