Konspekt

Konspekt dla klasy VII

Opracowała: mgr Katarzyna Kołodziejak

Lekcja 10 – 1 lutego

Nazwa bloku programowego: Biologia

Temat : Aparat ruchu.

Cele główne:

 • Poznanie części składowych aparatu ruchu z podziałem na rodzaje kości;
 • Poznanie składowych szkieletu osiowego i kończyn;
 • Poznanie możliwych rodzajów połączeń pomiędzy kośćmi;
 • Poznanie budowa kości i mięśnia szkieletowego;
 • Poznanie sposobu pracy mięśni szkieletowych;
 • Poznanie najczęstszych schorzeń aparatu ruchu oraz zasad higieny dotyczących utrzymania zdrowia aparatu ruchu.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Zna części aparatu ruchu i wymienia poszczególne rodzaje kości;
 • Wymienia składowe szkieletu osiowego i kończyn;
 • Wie w jaki sposób kości mogą się ze sobą łączyć;
 • Zna anatomię budowy mięśnia szkieletowego i kości;
 • Rozumie w jaki sposób pracują mięśnie szkieletowe;
 • Wymienia choroby aparatu ruchu oraz sposoby zapobiegania im.