Konspekt

Konspekt dla klasy III

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Lekcja 9-  1 Lutego

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Pan Jezus  wybiera Apostołów

Cele ogólne:

  • Ukształtowanie świadomości bycia uczniem i przyjacielem Jezusa.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

  • Opowiada swoimi słowami o powołaniu pierwszych Apostołów
  • Wie ,że jest uczniem Jezusa
  • Ocenia jakie zachowanie przystoi uczniom Jezusa,a jakie nie