Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY “O”

OPRACOWAŁA : mgr Grażyna Chojecka

Lekcja 10 – 1 lutego

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat: Energię oszczędzamy , o środowisko i klimat dbamy na podstawie wiersza  J. Tuwima „Pstryk”

Cele ogólne:

  • Poszerzenie wiadomości o źródłach energii, sposobach jej wykorzystania oraz sposobach jej oszczędzania.

Cele szczegółowe: Uczeń :

  • Wyjaśnia czym jest energia elektryczna i skąd ją czerpiemy,
  • Wymienia urządzenia które ,wymagają użycia energii, wie jak bezpiecznie z nich korzystać,
  • Wymienia najważniejsze źródła energii, wskazuje wiatr, wodę i słońce jako źródła energii przyjazne środowisku i klimatowi,
  • Wyjaśnia jakie konsekwencje dla przyrody ma nadmierne zużycie paliw kopalnych,
  • Rozumie potrzebę oszczędzania energii elektrycznej,