Konspekt

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała:  mgr Milena Kaminecka-Łabędź

Lekcja 5 –  8 lutego

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat : Epoka Rycerzy. Polska Kazimierza Wielkiego.

Cele główne:

 • Omówienie rycerstwa jako grupy społecznej;
 • Ukazanie życia codziennego stanu rycerskiego;
 • Omówienie sytuacji politycznej w okresie rozbicia dzielnicowego;
 • Scharakteryzowanie rozwoju kraju za panowania Kazimierza Wielkiego.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Wie kim był rycerz i kto mógł nim zostać;
 • Zna poszczególne etapy awansów w hierarchii rycerskiej;
 • Wie czym było pasowanie na rycerza i czym był kodeks rycerski;
 • Potrafi wymienić z czego składało się uzbrojenie rycerskie;
 • Potrafi opisać jak wyglądało życie codzienne średniowiecznego rycerza;
 • Zna postać Zawiszy Czarnego z Garbowa;
 • Wie jak wyglądał i funkcjonował średniowieczny zamek;
 • Zna postać Kazimierza Wielkiego oraz potrafi krótko scharakteryzować jego dokonania( pokojowa polityka, rozwój osadnictwa);
 • Wie czym są i gdzie się znajdują Orle Gniazda (sieć średniowiecznych zamków);
 • Potrafi wyjaśnić powiedzenie Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną;
 • Wie czym była Akademia Krakowska.