Konspekt

Konspekt dla klasy I

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Lekcja 10-  8 Lutego

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Jezus Naszym Nauczycielem.

Cele ogólne:

  • Przybliżenie dzieciom osobę Jezusa jako Nauczyciela wszystkich dzieci Bożych.
  • Budzenie gotowości do słuchania Jezusa, Jego  nauki.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

  • Potrafi opowiedzieć swoimi słowami treść Pisma Świętego.
  • Wie kim jest Nauczyciel i kto  posłał Pana Jezusa.
  • Wie kogo nauczał Jezus.