Konspekt

Konspekt dla klasy II i  III

Opracowała :  mgr Irena Bielawska-Khali

Lekcja 10-  8 Lutego

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat :  Dobro i zło

Cele ogólne:

  • Kształtowanie u dzieci wrażliwości na wewnętrzny głos Pana Boga i zdolność odróżniania dobra od zła.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

  • Potrafi odróżnić dobro od zła
  • Potrafi podać przykłady z życia wskazując na zachowania dobre i złe
  • Wie ,że Pan Bóg mówi do niego w sumieniu.