Konspekt

Konspekt dla klasy I

Opracowała: mgr Ewelina Langsjøen

Lekcja 11 – 8 lutego

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

 Temat: Zwierzęta w naszym domu.

Cele główne:

  • Uwrażliwienie uczniów na potrzeby zwierząt

Cele szczegółowe:

Uczeń:.

  • Wie jak opiekować się zwierzętami;
  • Układa i odgaduje zagadki;
  • Dzieli nazwy zwierząt na sylaby;
  • Pokazuje ruchem, gestem, mimiką zachowania zwierząt domowych;
  • Zna przysłowia o zwierzę