Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V

Opracowała : mgr Magdalena Wasiluk

Lekcja 11– 8 lutego

Nazwa bloku programowego : Język polski

Temat 1: Jaką funkcję pełni czasownik i przez co się odmienia? Kontynuacja.

Cele główne :

 • Doskonalenie umiejętności odróżniania czasownika od innych części mowy;
 • Odróżnianie czasowników oznaczających czynności od czasowników oznaczających stany;
 • Odmiana czasowników przez osoby i liczby;
 • Wskazanie czasu, w którym występuje czasownik;
 • Rozróżnianie formy osobowej i nieosobowej czasownika.

Cele szczegółowe : Uczeń potrafi :

 • Wskazać czasownik w zdaniu;
 • Podać przykłady czasowników;
 • Odróżnić czasowniki oznaczające czynności od tych oznaczających stan;
 • Odmienić czasowniki przez osoby i liczby;
 • Wskazać czas, w którym czasownik został użyty;
 • Odróżnić formę osobową i nieosobową czasownik

Temat 2 : Jak opisać przedmiot ? “Magiczne tenisówki mojego przyjaciela Percy’ego” Ulf Stark.

Cele główne :

 • Redagowanie opisu przedmiotu

Cele szczegółowe : Uczeń potrafi :

 • Odnaleźć w tekście informacje dotyczące opisywanego przedmiotu;
 • Dobrać prawidłowo wyrazy bliskoznaczne;
 • Wymienić najważniejsze elementy opisu przedmiotu;
 • Uzupełnić opis przedmiotu odpowiednimi informacjami;
 • Zredagować tekst,unikając powtarzania wyrazów;
 • Stosować w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję i układ graficzny zgodny z wymogami danej formy gatunkowej.