Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY “O”

OPRACOWAŁA : mgr Grażyna Chojecka

Lekcja 11 – 8 lutego

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat: Od owcy do sweterka / poznanie etapów powstawania wełny na sweter w oparciu o wiersz „Wełniany baranek” J. Gałkowskiego

Cele ogólne:

 • Zapoznanie ze znaczeniem hodowli owiec z uwzględnieniem korzyści
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat
 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania

Cele szczegółowe: Uczeń :

 • Rozwiązuje zagadkę słowną
 • Uważnie słucha wiersza, analizuje, wyciąga wnioski
 • Dzieli wyrazy na sylaby
 • Potrafi wyróżnić głoskę w nagłosie
 • Przelicza ilość sylab w wyrazie
 • Ogląda ilustracje i omawia ich treść, wyciąga wnioski
 • Wykonuje pracę plastyczną
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych