Szkolenie w Belgii

Szkolenie w Belgii w ramach projektu Erasmus +

W dniach od 17 do 21 stycznia 2020 roku nauczyciele z PSS Moss mgr Anna Guzińska, mgr Marta Walczak i mgr Edyta Grudzień wzięły udział w szkoleniu dla nauczycieli szkół polonijnych w ramach projektu Erasmus + w Geel w Belgii.

W ramach projektu nauczyciele mieli możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń zawodowych oraz elementów dobrych praktyk. Poszerzali umiejętności związane z planowaniem i organizacją pracy dydaktyczno – wychowawczej. Rozwijali kompetencje zarządzania kadrą pedagogiczną. Poznali innowacyjne narzędzia i metody pracy z uczniami.

Nauczyciele PSS Moss obserwowali zajęcia prowadzone przez partnerów z Litwy, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Przeprowadzili również zajęcia w grupie 4-5 latków pt. „Sport , to zdrowie!” Mające na celu propagowanie zdrowego stylu życia , rozwijanie mowy i myślenia dzieci oraz zapoznanie z różnymi dziedzinami sportu.

Nauczyciele wzięli udział w szkoleniach pt.

„ Tańcowała igła z nitką” – czyli jak zaplanować zajęcia muzyczno – teatralne na etapie edukacji przedszkolnej w klasie polonijnej.

„ Żeby mały uczeń był wielkim człowiekiem”. Jak wychowywać do wartości uczniów szkół polonijnych.

Gospodarze spotkania pracownicy Propolonia Poolse Vereniging Voor Cultuur En Onderwijs w Geel w ramach swojej gościnności zorganizowali również zwiedzanie Geel, Antwerpii oraz Leuwen.

Bardzo dziękujemy za możliwość poznania belgijskiej kultury oraz miłą atmosferę.

Tekst: mgr Anna Guzińska