Konspekt

Konspekt dla klasy IV

Opracowała: mgr Katarzyna Kołodziejak

Lekcja 11 – 8 lutego

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat : Trawienie i wchłanianie pokarmu.

Cele główne:

 • Podział składników pokarmowych;
 • Źródła składników pokarmowych;
 • Znaczenie poszczególnych składników pokarmowych dla organizmu;
 • Narządy budujące układ pokarmowy;
 • Rola poszczególnych narządów przewodu pokarmowego;
 • Etapy trawienia pokarmu;
 • Wchłanianie pokarmu;
 • Podstawowe zasady higieny układu pokarmowego;
 • Rola narządów wspomagających trawienie.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Opisuje zasady zdrowego stylu życia (w tym zdrowego odżywiania się);
 • Wymienia podstawowe funkcje układu pokarmowego;
 • Wskazuje na planszy, modelu i własnym ciele poszczególne części układu pokarmowego.