Konspekt

Konspekt dla klasy II i III

Opracowała:  mgr Milena Kaminecka-Łabędź

Lekcja 5 –  8 lutego

Nazwa bloku programowego: Pogadanka historyczna.

Temat : Epoka Rycerzy.

Cele główne:

  • Omówienie rycerstwa jako grupy społecznej;
  • Ukazanie życia codziennego stanu rycerskiego.

Cele szczegółowe – Uczeń:

  • Wie kim był rycerz i kto mógł nim zostać;
  • Zna poszczególne etapy awansów w hierarchii rycerskiej;
  • Wie czym było pasowanie na rycerza i czym był kodeks rycerski;
  • Potrafi wymienić z czego składało się uzbrojenie rycerskie;
  • Potrafi opisać jak wyglądało życie codzienne średniowiecznego rycerza;
  • Zna postać Zawiszy Czarnego z Garbowa;
  • Wie jak wyglądał i funkcjonował średniowieczny zamek.