Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY “O”

OPRACOWAŁA : mgr Grażyna Chojecka

Lekcja 12 – 7  marca

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat: Wesołe zabawy literkami oraz cyferkami.

Cele ogólne:

 • Utrwalenie poprzez zabawę poznanych liter- samogłoski oraz litery. M T B W L K D.
 • Utrwalenie poznanych cyfr od 0 do 6

Cele szczegółowe : Uczeń

 • Rozpoznaje litery przez dotyk
 • Wymawia wyrazy na podaną literę
 • Wyszukuje podaną literę
 • Dopasowuje literę wielką do małej
 • Układa puzzle przedstawiające obraz graficzny liter
 • Rozpoznaje i nazywa cyfry od 0 do 6
 • Poprawnie przelicza w zakresie 6 w aspekcie kardynalnym i porządkowym
 • Modeluje z drucianej frotki wybraną cyfrę od 1 do 6
 • Potrafi ustawić się w kolejności od 1 do 6 podczas zabawy ruchowej
 • Odczytuje poprawnie wyrazy/ OLA,ULA,ELA,ALA
 • Reaguje na sygnał muzyczny w zabawie