Konspekt

Konspekt dla klasy IV , V

Opracowała:  mgr  Dorota Górska

Lekcja 1 – 7 marca 

Nazwa bloku programowego: Matematyka

Temat : Działania na liczbach całkowitych 

Cele główne

  • Kształtowanie umiejętności zastosowania podstawowych wiadomości o liczbach całkowitych w praktyce

Cele szczegółowe  Uczeń :

  • Potrafi wskazać liczby należące do zbioru liczb naturalnych i całkowitych
  • Potrafi zastosować podstawowe działania na liczbach całkowitych
  • Stosuje cechy podzielności liczb przez 2 , 3 , 4 , 5 , 9 , 10 , 100
  • Potrafi porównać liczby całkowite