Konspekt

Konspekt dla klasy II 

Opracowała :   Irena Bielawska-Khali

Lekcja 11-  7 Marca

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Wielki Post. Sakrament pokuty i pojednania

Cele ogólne:

  • Zrozumienie sensu Wielkiego Postu.
  • Rola Wielkiego Postu
  • Zachęcanie uczniów do kształtowania dobrych postaw wobec bliznich i Pana Boga.

Cele szczegółowe, uczeń zna znaczenie 

  • Wielkiego  Postu .
  •  Spowiedzi  jako sakramentu koniecznego  do życia w zgodzie z samym sobą, bliźnimi i Bogiem.
  •  Koloru fioletowego jako liturgicznego