Konspekt

Konspekt dla klasy I

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Lekcja 10-  7 Marca

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Okres Wielkiego Postu

Cele ogólne:

  • Zrozumienie sensu i znaczenia   Wielkiego Postu

Cele szczegółowe, uczeń :

  • Wie ,co to jest Wielki Post i w jakim trwa czasie.
  • Rozumie jak zwalczać zło