Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V

Opracowała : mgr Magdalena Wasiluk

Lekcja 12– 7 marca

Nazwa bloku programowego : Język polski

Temat: Baśniowe krainy.

Cele główne :

  • Poznanie cech gatunkowych baśni;
  • Wskazanie elementów świata przedstawionego, na podstawie baśni Charlesa Perrault “Kopciuszek”;
  • Określenie pozycji narratora;
  • Formułowanie przesłania, jakie niesie baśń.

Cele szczegółowe : uczeń potrafi :

  • Dostrzec elementy baśniowe utworu;
  • Wskazać najistotniejsze wydarzenia;
  • Stwierdzić jaki morał zawiera baśń;
  • Określić pozycję narratora;
  • Samodzielnie opowiedzieć treść baśni.