Konspekt

Konspekt dla klasy III
Opracowała: mgr Agnieszka Drobek
LEKCJA 12 – 7 MARCA
Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.
Temat 1: Dziedzictwo Świętej Kingi.

Cele ogólne:

 • Rozwijanie świadomości językowych.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Potrafi wskazać cechy legendy
 • Wskazuje na mapie Polski miejsce, o którym mowa w tekście;
  Poznaje znaczenie trudnych słów w legendzie.

Temat 2: ,,Ż” wymienne na ,,g”.

Cele ogólne:

 • Rozwijanie kompetencji językowych.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Poznaje regułę ortograficzną dotyczącą wymiany ,,ż” na ,,g”;
 • Umie odnaleźć w tekście słowa z ,,ż”;
 • Do wyrazów z ,,ż” dobiera wyrazy potwierdzające pisownię.

Temat 3: Uczymy się budować zdania rozwinięte.

Cele ogólne:

 • Rozwijanie kompetencji językowych.

Cele szczegółowe: 

 • Umiejętność układania zdań z rozsypanek wyrazowych;
 • Potrafi tworzyć własne zdania pasujące do ilustracji;
 • Zwraca uwagę, by utworzone zdania zawierały jak najwięcej szczegółowych informacji;

Temat 4: Utrwalenie wiadomości o rzeczowniku i czasowniku.

Cele ogólne:

 • Poznawanie podstawowych pojęć językowych;
 • Budowanie świadomości językowej.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Zna pytania  rzeczownika i czasownika
 • Potrafi wskazać w zdaniach rzeczowniki i czasowniki;
 • Potrafi określić rodzaj i liczbę rzeczownika;
 • Umie wskazać osobę i czas podanych czasowników;
 • Potrafi odmienić czasownik przez osoby