Konspekt

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: mgr Milena Kaminecka-Łabędź

Lekcja 6 – 7 marca

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat : Jadwiga i Jagiełło. Bitwa pod Grunwaldem.

Cele główne:

  • Wyjaśnienie okoliczności zapoczątkowania nowej dynastii panującej na tronie polskim i litewskim (Jagiellonowie);
  • Omówienie znaczenia bitwy pod Grunwaldem w 1410 r;
  • Poznanie najsłynniejszego polskiego rycerza doby średniowiecza – Zawiszy Czarnego z Garbowa.

Cele szczegółowe, uczeń:

  • Potrafi wskazać przyczyny unii polsko-litewskiej w Krewie w roku 1385;
  • Umie wskazać przyczynę wybuchu bitwy pod Grunwaldem oraz rozumie jej konsekwencje
  • Wie kim były następujące postaci: Władysław Jagiełło, św. Jadwiga, Zawisza Czarny, Urlich von Jungingen.