Konspekt

Konspekt dla klasy VII
Opracowała: mgr Milena Kaminecka-Łabędź
Lekcja 6 – 7 marca
Nazwa bloku programowego : Historia
Temat: Przeciwko Świętemu Przymierzu.

Cele główne:

  • Ukazanie genezy sprzeciwu wobec postanowień Świętego Przymierza;
  • Omówienie przebiegu Wiosny Ludów 1848-1849 r.;
  • Zarysowanie problemu wojny krymskiej 1853-1856 r.

Cele szczegółowe,  uczeń:

  • Potrafi wskazać przyczyny walki z ładem wiedeńskim;
  • Umie wymienić rewolucje i powstania narodowe w latach 20 i 30 XIX w;
  • Wie czym było zjawisko Wiosny Ludów 1848-1849 r.;
  • Zna przyczyny wybuchu rewolucji;
  • Potrafi krótko omówić przebieg rewolucji we Francji, państwach niemieckich i włoskich oraz w Austrii;
  • Zna przyczynę, przebieg i skutek wojny krymskiej 1853-1856 r.