Konspekt

Konspekt dla grupy przedszkolnej

Opracowała:  mgr Gabriela Pawełek,  mgr Aleksandra Dusza

Lekcja 11 – 7 marca

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna

Temat:   Dzień Kobiet

Dziecko:

 • Umie wypowiadać się na temat treści wysłuchanego opowiadania.
 • Rozwija sprawność manualną.
 • Doskonali percepcję słuchową oraz wzrokową.
 • Rozwija umiejętność liczenia do 10.
 • Umie okazywać szacunek wobec drugiej osoby.
 • Potrafi rozwiązać zagadkę słowną.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie- zabawy„iskierka przyjaźni”.
 • Wysłuchanie piosenki ,, Dzień kobiet”.
 • Rozmowa na temat treści piosenki.
 • Burza mózgów „Jak należy się zachować wobec kobiet”.
 • Dzieci układają z rozsypanki na tablicy datę: „8 marca – Dzień Kobiet”.
 • Zabawa ruchowa „Bądź miły dla koleżanek”.
 • Rozwiązywanie zagadek „Jakie zawody wykonują kobiety”.
 • Dopasowanie obrazków i wyrazów do danego zawodu.
 • Dopasowanie liczb do zawodów.
 • Zabawa ruchowa pt. „Układamy kwiaty dla kobiet”
 • Dzieci układają z rozrzuconych sylab wyrazy.
 • Praca plastyczna „ Kwiaty z origami”
 • Wypełniamy Karty pracy
 • Gry i zabawy na świeżym powietrzu.
 • Podsumowanie dnia.