Konspekt

Konspekt dla klasy I

Opracowała: mgr Ewelina Langsjøen

Lekcja 12 – 07 marca

Nazwa bloku programowego:Nauczanie zintegrowane.

 Temat: Wiosna, ach to Ty.

Cele główne, uczeń

  • Potrafi dostrzec związek między porą roku a zmianami w przyrodzie,
  • Poprawnie wypowiada się na dany temat,
  • Wzbogaca słownictwa z zakresu treści środowiskowych,
  • Aktywnie uczestniczy w pracach zespołu, grupy.

Cele szczegółowe, uczeń:

  • Potrafi nazwać zmiany jakie zachodzą wiosną w przyrodzie,
  • Wymienia nazwy pór roku,
  • Rozpoznaje i nazywa pierwsze wiosenne kwiaty,
  • Potrafi utworzyć z sylab nazwy kwiatów,
  • Umie wypełnić kontury wiosennych kwiatów odpowiednimi kolorami.