Konspekt

Konspekt dla klasy IV

Opracowała: mgr Katarzyna Kołodziejak

Lekcja 12 – 7 marca

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat : Układ krwionośny, oddechowy i szkieletowy.

Cele główne:

 • Rodzaje i funkcje naczyń krwionośnych;
 • Rola serca;
 • Zadania układu krwionośnego;
 • Higiena układu krwionośnego;
 • Budowa i rola układu oddechowego;
 • Wymiana gazowa w płucach;
 • Higiena układu oddechowego;
 • Elementy budujące układ ruchu;
 • Połączenia i kształty kości;
 • Rola szkieletu;
 • Praca mięśni szkieletowych;
 • Higiena układu ruchu.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Wymienia układy budujące organizm człowieka omawiane na lekcji;
 • Podaje podstawowe funkcje poszczególnych układów;
 • Potrafi wskazać na planszy, modelu, własnym ciele układy: oddechowy, krwionośny, kostny.