Konspekt

Konspekt dla klasy VII

Opracowała: mgr Katarzyna Kołodziejak

Lekcja 11 – 7 marca

Nazwa bloku programowego: Biologia

Temat : Układy: pokarmowy, krwionośny i oddechowy – wybrane zagadnienia.

Cele główne:

  • Dział witaminy, sole mineralne, woda: makroelementy i mikroelementy;
  • Dział budowa i rola układu pokarmowego: etapy trawienia pokarmu, budowa poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego, trawienie w poszczególnych odcinkach przewodu pokarmowego, funkcja gruczołów trawiennych;
  • Dział krwiobiegi oraz budowa i działanie serca: narządy układu krwionośnego, krwiobieg duży i krwiobieg mały, funkcje narządów układu krwionośnego, funkcje serca, budowa serca cykl pracy serca;
  • Dział budowa i rola układu oddechowego: budowa i funkcje dróg oddechowych, budowa płuc;
  • Dział higiena i choroby układu oddechowego: sposoby unikania chorób układu oddechowego, choroby bakteryjne, wirusowe i wywołane zanieczyszczeniem powietrza (angina, gruźlica, rak płuc)i ich profilaktyka.

Cele szczegółowe –

  • Dział witaminy, sole mineralne, woda: klasyfikowanie pierwiastków chemicznych na makro- i mikroelementy, omówienie znaczenia wody i soli mineralnych dla organizmu człowieka;
  • Dział budowa i rola układu pokarmowego: zapoznanie z budową i funkcjonowaniem odcinków przewodu pokarmowego, omówienie roli gruczołów współpracujących z przewodem pokarmowym;
  • Dział krwiobiegi oraz budowa i działanie serca: analizowanie drogi krwi w krwiobiegu dużym i krwiobiegu małym, poznanie budowy serca, omówienie znaczenia pracy serca dla krwiobiegu;
  • Dział budowa i rola układu oddechowego: poznanie budowy i sposobu funkcjonowania układu oddechowego;
  • Dział higiena i choroby układu oddechowego: omówienie chorób układu oddechowego, określenie wpływu dymu tytoniowego na układ oddechowy, dostrzeganie zależności między skażeniem środowiska a zachorowalnością na choroby układu oddechowego.