Konspekt

Konspekt  dla klasy II

Opracowała: mgr Marta Walczak

Lekcja 17 – 7 marca

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna

Temat 1:  Powtórzenie wiadomości z zasad pisowni wyrazów z końcówką –ówka oraz wyrazów rozpoczynających się na usprawdzian.

Cele główne:

 • Powtórzenie wiadomości;
 • Usystematyzowanie wiadomości;
 • Utrwalenie poprawności ortograficznej zapisywanych wyrazów

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić zasady pisowni omawianych wyrazów;
 • Zna zasady poprawnej pisowni;
 • Potrafi poprawnie zapisać zadane wyrazy.

Temat 2: W marcu jak w garncu, praca z tekstem.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z tekstem W marcu jak w garncu;
 • Wyjaśnienie słów, których dzieci nie rozumieją;
 • Zapoznanie się z cechami przedwiośnia;
 • Wyjaśnienie dlaczego po zimie przychodzi wiosna.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Potrafi odpowiedzieć na pytania do omawianego tekstu;
 • Potrafi wyjaśnić czym jest przedwiośnie;
 • Wie dlaczego po zimie przychodzi wiosna.

Temat 3 : Wiem, co jem,wpływ  jedzenia na nasze zdrowie.

Cele główne, wyjaśnienie

 • Podstawowych terminów;
 • Co jest najważniejsze w diecie młodych ludzi;
 •  Czym jest piramida zdrowia; ?

Cele szczegółowe, uczeń potrafi wyjaśnić

 •  Podstawowe terminy z zakresu dietetyki;
 • Najważniejsze  elementy w diecie młodego człowieka;
 • Czym jest jest piramida zdrowia ?

Temat 4 : Rodzaje rzeczowników.

Cele główne:

 • Wyjaśnienie czym są rodzaje rzeczowników;
 • Wyjaśnienie jak określamy rodzaj rzeczownika;
 • Próby określania rodzajów rzeczowników.

Cele szczegółowe, uczeń potrafi 

 • Wyjaśnić czym są rodzaje rzeczowników;
 • Określić rodzaj rzeczownika.